زلزله ۴.۳ ریشتری خوی
زلزله۴.۳ ریشتری خوی در آذربایجان غربی را لرزاند ۰۲ تیر ۱۳۹۵

زلزله۴.۳ ریشتری خوی در آذربایجان غربی را لرزاند

زلزله ای به قدرت ۴.۳ ریشتر شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لرزاند.