زلزله ۵.۵ریشتری
زلزله نسبتا شدیدی فارس را لرزاند ۰۳ بهمن ۱۳۹۴

زلزله نسبتا شدیدی فارس را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۵٫۵ ریشتر دقایقی پیش دوبرجی در استان فارس را لرزاند.