زمین گیر شدن شورای شهر تبریز
یادداشت/زمین گیر شدن شورای شهر تبریز در باتلاق اجماع حداکثری ۰۲ مهر ۱۳۹۶

یادداشت/زمین گیر شدن شورای شهر تبریز در باتلاق اجماع حداکثری

شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان پارلمان محلی در پنجمین دوره انتخابات خویش از چهار دوره قبلی خود به دلایل زیادی در شکل انتخاب افراد فاصله زیادی گرفت،