زنان آوارۀ سوری
تجارت سعودی‌ها با زنان سوری در ترکیه ۲۱ دی ۱۳۹۴

تجارت سعودی‌ها با زنان سوری در ترکیه

یک روزنامه انگلیسی از سوء استفادۀ مردان ثروتمند سعودی از زنان آوارۀ سوری در ترکیه پرده برداشت.