زندانی پنجم آمریکا در ایران
زندانی پنجم آمریکا در ایران کیست؟ ۲۶ دی ۱۳۹۴

زندانی پنجم آمریکا در ایران کیست؟

منابع خبری غربی مدعی شدند ایران در راستای تبادل زندانیان با آمریکا، زندانی پنجمی را آزاد کرد.