زنده باد منتقد من
فرماندار اهر: زنده باد منتقد من ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

فرماندار اهر: زنده باد منتقد من

سیدمحمد عابدی در آخرین روزهای خدمتش در پست فرمانداری اهر طی برنامه ای از خبرنگاران تقدیر نمود.