دوشنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۸
زنده باد منتقد من بایگانی | عصرتبریز
فرماندار اهر: زنده باد منتقد من ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

فرماندار اهر: زنده باد منتقد من

سیدمحمد عابدی در آخرین روزهای خدمتش در پست فرمانداری اهر طی برنامه ای از خبرنگاران تقدیر نمود.