جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
زندگی دانشجویی بایگانی | عصرتبریز
۰۱ تیر ۱۳۹۵

آمارهای نگران‌کننده از زندگی دانشجویی

۱۷ درصد دانشجویان قلیان می‌کشند، ۲۳ درصد‌شان مطلقا هیچ ورزشی نمی‌کنند و ۵ درصدهم معتاد اینترنتی هستند.