یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸
زهرا باقری بایگانی | عصرتبریز
نوزاد رها شده تبریزی در سلامت کامل است ۰۸ تیر ۱۳۹۷
مدیر شیرخوارگاه احسان تبریز:

نوزاد رها شده تبریزی در سلامت کامل است

مدیر شیرخوارگاه احسان بهزیستی شهرستان تبریز از سلامت کامل نوزاد دختر رها شده در یکی از خیابان های تبریز خبر داد.