سه شنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۷
زکات فطره ۹۷ بایگانی | عصرتبریز
میزان زکات فطره از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

میزان زکات فطره از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد

میزان زکات فطره از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد که بر اساس آن، حداقل مبلغ فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان است.