چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷
زیبایی معیاری عوام فریبانه یا ابزاری برای انتخاب بایگانی | عصرتبریز
“زیبایی” معیاری عوام فریبانه یا ابزاری برای انتخاب ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

“زیبایی” معیاری عوام فریبانه یا ابزاری برای انتخاب

ما انسان ها همواره در طول زندگی در معرض انتخاب کردن و انتخاب شدن قرار داریم که در روند زندگی مان اثرگذار هستند. از انتخاب رشته ی تحصیلی در مدرسه و دانشگاه گرفته تا انتخاب شغل و همسر و… عصر: برگزاری انتخابات در هر کشوری معیاری از دموکراسی و نماد مردم سالاری است؛ اما این […]