پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
زیر پوست پاریس بایگانی | عصرتبریز
زیر پوست پاریس و داعش: ماجرای عبدل و خواهرش ثریا ۰۱ آذر ۱۳۹۴

زیر پوست پاریس و داعش: ماجرای عبدل و خواهرش ثریا

عصر تبریز: جوان «مسلمان» حومه نشین شهرهای فرانسه، نه فرانسوی است و نه عرب، زبان فرانسه را با لهجه غلیظ عربی صحبت میکند اما غالباً قادر نیست حتی یک جمله به زبان عربی صحبت کند، شیوه بیانش موسیقی «رپ» خیابانی اعتراضی و خشمیگن به سبک سیاه پوستان گتوهای آمریکاست، محل تجمع با همکیشانش نه مسجد […]