چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷
ساخت دریاچه مصنوعی برای نجات بندر شرفخانه بایگانی | عصرتبریز
نماینده مردم شبستر در مجلس خبر داد: تعیین دو برنامه کوتاه و میان‌مدت برای احیای دریاچه ارومیه/ساخت دریاچه مصنوعی برای نجات بندر شرفخانه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

نماینده مردم شبستر در مجلس خبر داد: تعیین دو برنامه کوتاه و میان‌مدت برای احیای دریاچه ارومیه/ساخت دریاچه مصنوعی برای نجات بندر شرفخانه

طبق فرمایش مقام معظم رهبری آذربایجان سر ایران است و از این رو مسائل آذربایجان نیز بسیار مورد اهمیت خواهد بود.