ساربان تاجر تبریزی
رونمایی از «ساربان تاجر تبریزی» روی پل تاریخی قاری ۱۸ دی ۱۳۹۴

رونمایی از «ساربان تاجر تبریزی» روی پل تاریخی قاری

با حضور جمعی از هنرمندان و شهروندان، مجسمه های “ساربان تاجر تبریزی” بر روی پل تاریخی قاری رونمایی شد.