سازمان آرامستان های شهرداری تبریز
شایعه دفن قاتل آتنا در تبریز تکذیب شد ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

شایعه دفن قاتل آتنا در تبریز تکذیب شد

سازمان آرامستان های شهرداری تبریز در پی منتشر شدن اخبار مربوط به دفن قاتل آتنا در تبریز این شایعه را تکذیب کرد.

با نزدیک شدن به اربعین جان باختگان حادثه قطار تبریز-مشهد/ساماندهی قطعه ویژه جانباختگان با آماده سازی المان یا علی ابن موسی الرضا (ع) آغاز شده است ۱۳ دی ۱۳۹۵

با نزدیک شدن به اربعین جان باختگان حادثه قطار تبریز-مشهد/ساماندهی قطعه ویژه جانباختگان با آماده سازی المان یا علی ابن موسی الرضا (ع) آغاز شده است

با نزدیک شدن به اربعین جان باختگان حادثه قطار رضوی ساماندهی قطعه ویژه جانباختگان با آماده سازی المان یا علی ابن موسی الرضا (ع) آغاز شده است عصر تبریز: با نزدیک شدن به اربعین جان باختگان حادثه قطار رضوی ساماندهی قطعه ویژه جانباختگان با آماده سازی المان یا علی ابن موسی الرضا (ع) آغاز شده […]