پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز بایگانی | عصرتبریز
اتمام بزرگ‌ترین پروژه عکسبرداری هوایی تبریز ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

اتمام بزرگ‌ترین پروژه عکسبرداری هوایی تبریز

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از اتمام بزرگترین پروژه عکس برداری هوایی تبریز خبر داد. فیضی گفت: پروژه عکسبرداری هوایی تبریز در راستای تحقق اهداف شهر هوشمند و به منظور تامین اساسی‌ترین نیازمندی اطلاعاتی پروژه‌های پژوهش، مطالعاتی و عمرانی شهر تبریز، پروژه عکسبرداری هوایی تبریز به اتمام رسید. وی در زمینه لزوم […]