سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
درخواست ظریف برای قرار گرفتن “سیا” در فهرست تروریست‌ها ۰۵ دی ۱۳۹۴

درخواست ظریف برای قرار گرفتن “سیا” در فهرست تروریست‌ها

وزیر امور خارجه ایران در مذاکرات اخیر درباره سوریه، خواستار قرار گرفتن نام سازمان سیا در فهرست گروه‌های تروریستی شد.