سازمان برنامه و بودجه
برای بی اثر و کم اثر کردن تحریم‌ها تدابیر مناسبی اتخاذ کرده‌ایم ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
سخنگوی دولت:

برای بی اثر و کم اثر کردن تحریم‌ها تدابیر مناسبی اتخاذ کرده‌ایم

سخنگوی دولت گفت: با توجه به تهدیدات جدی در خصوص استمرار و گسترش تحریم‌ها از سوی آمریکا، برای بی اثر و یا کم اثر کردن تحریم‌ها تدابیر مناسبی را اتخاذ کرده‌ایم.