سازمان بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی
آزادی قدس شریف نقطه اشتراکی به عنوان محور وحدت و انسجام اسلامی است ۱۰ تیر ۱۳۹۵

آزادی قدس شریف نقطه اشتراکی به عنوان محور وحدت و انسجام اسلامی است

سازمان بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: انسجام اسلامی ضرورتی انکارناپذیر در جهان اسلام است و آزادی قدس شریف نقطه اشتراکی به عنوان محور وحدت و انسجام اسلامی است.