سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری آزمون کتبی استخدام می‌کند ۰۹ دی ۱۳۹۴

سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری آزمون کتبی استخدام می‌کند

آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

هدایای سعید مرتضوی به ۳۷ نماینده مجلس ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

هدایای سعید مرتضوی به ۳۷ نماینده مجلس

عصر تبریز: در بخشی از گزارش تفحص از سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده که مقادیری کارت هدیه از محل بودجه این سازمان، برای ۳۷ نماینده مجلس سند خورده است. به گزارش تابناک، سعید مرتضوی می‌گوید به شرط عدم افشای هویت نمایندگان، فهرست مربوط را تحویل رئیس هیأت می‌دهد.روزنامه شرق با اشاره به این مسأله نوشته […]