سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي
بیانیه سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به دنبال اعلام توافق هسته ای ۲۶ تیر ۱۳۹۴

بیانیه سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به دنبال اعلام توافق هسته ای

عصر تبریز: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در بیانیه ای اعلام توافق هسته ای را تبریک گفته و تاکید نمود: امید است توافق وین در کوتاه مدت، به ثبات و بهبود اقتصادی کشور منجر شده و در بلند مدت با حمایت از تولید و صادرات به ویژه در بخش کشاورزی بتواند به جهش اقتصاد ملی بیانجامد. […]