جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
سازمان جهاد کشاورزی بایگانی | عصرتبریز
چند خبر کوتاه از دریاچه ارومیه ۲۷ تیر ۱۳۹۴

چند خبر کوتاه از دریاچه ارومیه

آموزش نه هزار کشاورز در خصوص بهینه سازی مصرف آب کشاورزی با اجرای مرحله نخست طرح آماده سازی و جلب مشارکت بهره برداران و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نه هزار نفر کشاورز آذربایجان غربی آموزش های لازم را فرا گرفتند. رئیس شورای نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان غربی این […]