سازمان صدا و سیما
نخستین نشست رشد و تعالی مراکز صدا وسیمای استانها در ارومیه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

نخستین نشست رشد و تعالی مراکز صدا وسیمای استانها در ارومیه

 دارابی مزیت نسبی شبکه های استانی را تولید آثار فاخر و حفظ هویت و شناسنامه شبکه برشمرد و افزود: شبکه های استانی امروز باید با ۲۱۷ شبکه معاند و نامحرم با روشنگری مفابله نمایند. عصر تبریز: نخستین نشست رشد و تعالی مراکز استانها با حضور معاون امور استانهای سازمان و مدیر کل و معاونان سیما […]