دوشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۷
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز بایگانی | عصرتبریز
محرم امسال برای کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف، همت کنیم ۱۳ مهر ۱۳۹۵

محرم امسال برای کاهش استفاده از ظروف یکبار مصرف، همت کنیم

بیاییم عاشورای حسینی امسال را، آغازی برای تثبیت موضوع حفاظت از محیط شهری، حفظ سلامت نسل فعلی و آیندگان و از همه با اهمیت تر، احترام به حقوقی که از هم شهریانمان و از نسلهای بعدی، به عنوان دین بر ذمه ماست، قرار دهیم. عصر تبریز: سبک جدید زندگی، به ویژه در شهرهای بزرگ، به […]