ساسان انصاری
تراکتور به دنبال مهاجم سپاهان ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
نقل و انتقالات لیگ هجدهم؛

تراکتور به دنبال مهاجم سپاهان

مهاجم فصل گذشته سپاهان اصفهان در تیررس تیم تراکتورسازی تبریز قرار گرفته است.