پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
ساعت احمدی‌نژاد بایگانی | عصرتبریز
۲۸ بهمن ۱۳۹۴

کنایه تصویری یک روزنامه به حراج ساعت احمدی‌نژاد!

عصر تبریز: روزنامه قانون در صفحه طنز خود این تصویر را در حاشیه حراج ساعت احمدی نژاد برای آزادی زندانیان منتشر کرد.