جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
ساعت رسمی کشور بایگانی | عصرتبریز
ساعت رسمی کشور، یک ساعت جلو کشیده می‎‎‎‎‎‎شود ۰۱ فروردین ۱۳۹۸
امشب در ساعت ۲۴؛

ساعت رسمی کشور، یک ساعت جلو کشیده می‎‎‎‎‎‎شود

براساس قانون تغییر ساعت رسمی، ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود.

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.