پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
ساعت 24 روز اول فروردین بایگانی | عصرتبریز
ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.