سالروز آزادسازی سوسنگرد
پنجمین شب خاطره دفاع مقدس در تبریز ۲۱ آبان ۱۳۹۶

پنجمین شب خاطره دفاع مقدس در تبریز

به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد و گرامی داشت شهید مدافع حرم وحید فرهنگی پنجمین شب خاطره دفاع مقدس برگزار می شود.