سالروز آزاد سازي خرمشهر
۰۳ خرداد ۱۳۹۵

پیام سید حسن خمینی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر(+ عکس)

برای نزدیکان امام مشهود بود که کمتر روزی برای آن بزرگوار به شیرینی و زیبایی روز آزاد سازی خرمشهر بود.