سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا
ماجرای ازدواج رهبر معظم انقلاب ۰۱ شهریور ۱۳۹۶

ماجرای ازدواج رهبر معظم انقلاب

به مناسبت سالروز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ماجرای ازدواج رهبر انقلاب را در این گزارش می‌خوانید.