سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)
برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد در دانشگاه تبریز ۱۳ خرداد ۱۳۹۵

برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد در دانشگاه تبریز

مراسم بزرگداشت ارتحال جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد در مسجد بزرگ دانشگاه تبریز با شرکت دانشگاهیان برگزار شد.