سه شنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۷
سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار در تبریز بایگانی | عصرتبریز
سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار در تبریز برگزار می شود ۲۵ آبان ۱۳۹۶

سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار در تبریز برگزار می شود

اولین سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار برگزار می شود.