سه شنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۸
ساماندهی بافت های تاریخی بایگانی | عصرتبریز
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطرح کرد: پاک سازی تبریز از زوائد بصری و ساماندهی بافت های تاریخی/برخی رسانه ها فرافکنی می کنند! ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطرح کرد: پاک سازی تبریز از زوائد بصری و ساماندهی بافت های تاریخی/برخی رسانه ها فرافکنی می کنند!

در حوزه تبلیغات شهری زیبایی بافت های  تاریخی شهر زیر انبوهی از تابلوهای تبلیغاتی مخفی و این امر موجب اغتشاش بصری در سطح شهر شده است.