سامانه‌های اس 300 در ایران
آزمایش سامانه‌های اس ۳۰۰ در ایران ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

آزمایش سامانه‌های اس ۳۰۰ در ایران

نخستین محموله نه فقط با موفقیت به ایران رسانده شده بود، بلکه تاکنون آزمایش نیز شده است.