چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷
سامانه اتوبوسهای BRT تبریز بایگانی | عصرتبریز
سامانه اتوبوسهای BRT، قلب تپنده حمل و نقل عمومی کلانشهر تبریز ۱۳ تیر ۱۳۹۶

سامانه اتوبوسهای BRT، قلب تپنده حمل و نقل عمومی کلانشهر تبریز

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یکی از اصلی ترین راهکارهایی استت که به صرفه بودن از نظر اقتصادی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و ایمن بودن از مزایای آن برشمرده می شود.