پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
سامانه سوابق بیمه بایگانی | عصرتبریز
ادامه اختلال سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

ادامه اختلال سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی

عصر تبریز: مدتی است سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی از دسترس خارج شده است و این مسئله با اعتراض مردم روبرو شده است. اختلال این سایت بیمه‌شدگان را برای مشاهده وضعیت سوابق بیمه‌ای خود به دردسر انداخته است. بسیاری از بیمه‌شدگانی که این روزها برای اطلاع از آخرین وضعیت جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای خود به […]