سامانه شناسه رهگیری کالا
پیشگیری از قاچاق کالا با بکارگیری سامانه شناسه رهگیری کالا ۰۹ شهریور ۱۳۹۶

پیشگیری از قاچاق کالا با بکارگیری سامانه شناسه رهگیری کالا

عاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی نصب و بکارگیری سامانه شناسه کالا را یکی از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از قاچاق کالا دانست.