پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
سامان قدوس بایگانی | عصرتبریز
چرا شرکت نایکی حاضر نشد به بازیکن تیم ملی فوتبال ایران کفش بدهد؟ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

چرا شرکت نایکی حاضر نشد به بازیکن تیم ملی فوتبال ایران کفش بدهد؟

دلیل اینکه شرکت نایکی حاضر نشده بود به بازیکن تیم ملی ایران کفش ورزشی خود را بدهد مشخص شد.