سه شنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۷
ساموئل اتوئو بایگانی | عصرتبریز
ساموئل اتوئو تراکتوری نمی شود! ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

ساموئل اتوئو تراکتوری نمی شود!

حضور ساموئل اتوئو مهاجم باتجربه کامرونی در تراکتورسازی به طور کامل منتفی شد.