پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
ساناز شهابی بایگانی | عصرتبریز
هیس! گوش کنید! صدایی نمی شنوید؟ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

هیس! گوش کنید! صدایی نمی شنوید؟

هیس!!! گوش کنید! صدایی نمی شنوید؟ صدای شکستن انسانیت گوشتان را آزار نمی دهد؟ همین لحظه که شما هدفن در گوش کرده اید و آهنگ آرامبخشی می شنوید، کمی آنطرف تر یک نفر چکمه به پا کرده است و دارد انسانیت را زیر پا له می کند!