پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
سایت های محلی بایگانی | عصرتبریز
خارج از گود خبر: جای خالی تحلیل و گزارش در مطبوعات محلی ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

خارج از گود خبر: جای خالی تحلیل و گزارش در مطبوعات محلی

گزارش های تحلیلی، تحقیقی و توصیفی، تفسیرها، یادداشت ها و برداشت های حساب شده خبرنگاران و روزنامه نگاران از رویدادهای خبری اعم از حادثه محور یا «شخصیت محور» و به اصطلاح نقل قول، در چارچوب مولفه ی سوم یعنی «ژرفای نگاه» باید بازتولید شوند. جایی که مخاطبان انتظار دارند در کنار انتشار سریع و صحیح […]