دوشنبه, ۵ فروردین , ۱۳۹۸
ستادانتخابات کشور بایگانی | عصرتبریز
زمان رای گیری در سراسر کشور تا ساعت ۲۲ تمدید شد ۰۷ اسفند ۱۳۹۴

زمان رای گیری در سراسر کشور تا ساعت ۲۲ تمدید شد

ستادانتخابات کشور زمان اخذ رای را درسراسرکشور تا ساعت ۲۲ تمدید کرد.