پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
ستاد اجرای فرمان امام بایگانی | عصرتبریز
امروز صبح ویلای لواسان از فیروزآبادی پس گرفته شد ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
یک منبع آگاه در ستاد اجرای فرمان امام:

امروز صبح ویلای لواسان از فیروزآبادی پس گرفته شد

یک منبع آگاه در ستاد اجرایی فرمان امام اعلام نمود که امروز صبح ویلای فیروزآبادی از وی پس گرفته شده است و تا ساعاتی دیگر این ستاد بیانیه ای در این مورد صادر خواهد کرد