چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷
ستاد جرائم انتخاباتی بایگانی | عصرتبریز
بروز تخلفات از سوی برخی ستادهای تبلیغاتی نامزدها/ ارجاع به ستاد جرائم انتخاباتی ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

بروز تخلفات از سوی برخی ستادهای تبلیغاتی نامزدها/ ارجاع به ستاد جرائم انتخاباتی

با آغاز تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس دهم در سطح استان شاهد بروز برخی تخلفات از سوی بعضی ستادهای تبلیغاتی نامزدها بودیم که این موارد به شکل مستند و مدون به ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی ارسال شده است.