جمعه, ۲ فروردین , ۱۳۹۸
ستاد مرگ دریاچه بایگانی | عصرتبریز
قاضی پور عنوان کرد: ۹۷ درصد دریاچه ارومیه خشک شده/شمارش معکوس برای نابودی کامل دریاچه/ حذف دریاچه ارومیه از نقشه ایران و کتب درسی ۱۱ مهر ۱۳۹۶

قاضی پور عنوان کرد: ۹۷ درصد دریاچه ارومیه خشک شده/شمارش معکوس برای نابودی کامل دریاچه/ حذف دریاچه ارومیه از نقشه ایران و کتب درسی

۹۷ درصد دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ جهان خشک شده است.