ستاد هماهنگی خدمات سفر
شماره‌ تلفن های مورد نیاز مسافران در نوروز ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

شماره‌ تلفن های مورد نیاز مسافران در نوروز

ستاد هماهنگی خدمات سفر، شماره‌های تلفن مورد نیاز مسافران و گردشگران را برای تعطیلات نوروز ۹۵ اعلام کرد.