سجادیه تبریز
انفجار کپسول گاز در تبریز حادثه آفرید ۰۴ تیر ۱۳۹۵

انفجار کپسول گاز در تبریز حادثه آفرید

انفجار کپسول گاز در محله سجادیه تبریز، منجر به مصدومیت سه تن شد.