چهارشنبه, ۲۹ اسفند , ۱۳۹۷
سخنگوی ارشاد بایگانی | عصرتبریز
نشریه «یالثارات» توقیف شد ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

نشریه «یالثارات» توقیف شد

توهین اخیر این نشریه به هنرمندان کشور با کلمات سخیف منجر به طرح دوباره پرونده شد و این نشریه متخلف شناخته و درنهایت توقیف شد.