جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
سخنگوی سازمان منطقه آزاد ارس بایگانی | عصرتبریز
نظارت گمرک ایران بر ورود و خروج کالا به منطقه آزاد ارس /استقرار گمرک ایران در تمامی مبادی خروجی منطقه آزاد ارس ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

نظارت گمرک ایران بر ورود و خروج کالا به منطقه آزاد ارس /استقرار گمرک ایران در تمامی مبادی خروجی منطقه آزاد ارس

سخنگوی سازمان منطقه آزاد ارس گفت: نیروهای نظارتی گمرک ایران در مبادی ورود و خروج منطقه آزاد ارس مستقر شدند.