سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه
در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در خصوص سرنوشت برجام گفت‎وگو می‎شود ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:

در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در خصوص سرنوشت برجام گفت‎وگو می‎شود

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: اولین نشست کمیسیون مشترک برجام بدون حضور آمریکا روز جمعه برگزار می شود.